top of page

Ein Cwmni
Our Company

Dennis Wynne Griffith

Perchennog / Company Owner

Mae Dennis Wynne Griffith efo dros 30 mlynedd o brofiad fel Saer Coed ac Adeiladwr Celfi Pren, a sefydlwyd cwmni Coeden yn y flwyddyn 2000.

Mae’n angerddol am greu darnau unigryw sy’n ymateb i ofynion ei gwsmeriaid. Mae’n mwynhau’r her o greu darnau sy’n wirioneddol wahanol i’r arfer ac yn cyflenwi gofynion hollol benodol. Y cwsmer sy’n greiddiol iddo wrth greu comisiwn ac mae’r feddylfryd fod “ popeth yn bosibl” yn amlwg bob tro.

Dennis Wynne Griffith has over 30 years' experience as a Carpenter/Cabinet Maker, going on to set up Coeden in 2000. 

He is passionate about creating unique and individual hand made bespoke items to his clients' specifications. He relishes the challenge of crafting diverse pieces that are different to run of the mill, off the peg items. The customer is always at the forefront of any commission, and his ethos is 'everything is possible'

IMG_2251 (2)_edited.jpg
Ein Cwmni / Our Company: Team
bottom of page