top of page

Ein Gwasanaethau
Our Services

O’ch cyfarfod cyntaf gyda Coeden byddwn yn cydweithio â chi i gynllunio a chreu dodrefn unigryw ar gyfer eich cartref. Rydym yn arbenigo mewn ceginau o bob math, llofftydd yn ogystal â darnau eraill o ddodrefn sydd wedi eu crefftio â llaw. Rydyn yn defnyddio sgiliau crefftio traddodiadol i greu comisiynau unigryw gan ddefnyddio amrywiaeth o bren yn unol â’ch dymuniad.


From the initial consultation, Coeden works alongside you, to design and produce handmade, tailored furniture for your home. We specialise in creating bespoke fitted and free-standing kitchens and bedrooms in addition to other beautiful hand-crafted pieces. We utilise traditional Cabinet Makers' skills to create unique commissions individually designed for and by you, using a variety of timbers to enable us to meet your specific requirements.

Cysylltwch am ymgynghoriad / Get in touch for an initial consultation

I&I3_edited_edited.jpg
Ein Gwasanaethau / Our Services: Services
bottom of page